top of page

Publications

Hällgren, Anna-Maria, "Visualitet: En historiskt specifik praktik", in Hällgren & Näslund, Visuella kulturstudier: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (Stockholm University Press 2024), p. 21–42.

Hällgren, Anna-Maria; Näslund, Anna, "Visuella kulturstudier: En historiografisk introduktion", in Hällgren & Näslund, Visuella kulturstudier: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (Stockholm University Press 2024), p. 1-20.

Hällgren, Anna-Maria, "Att skriva konstens och naturresursernas gemensamma historia", in Hällgren & Karlholm (ed.), Ekologisk konstvetenskap (Södertörn Academic Studies 2024)

Hällgren, Anna-Maria; Karlholm, Dan, "Introduktion", in Hällgren & Karlholm, Ekologisk konstvetenskap (Södertörn Academic Studies 2024)

 

Hällgren, Anna-Maria, "Skulptur som geologi: Michael Heizers Munich depression (1969)", Elin Manker & Mårten Snickare (red.), Materialitet: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (Stockholm: Stockholm University Press 2023), p.133-149

Hällgren, Anna-Maria, "Markkänning", [Grounded], exhibition catalogue, Sensing the Arctic, Studio Bigert & Bergström 2023, p. 55-61

Hällgren, Anna-Maria, "Krafter satta i rörelse", exhibition catalogue, Bigert & Bergström, Fixing the Climate (2021) Rikstolvan, Österlen.

Hällgren, Anna-Maria, "På en kolonilott lär man sig odla sin förnöjsamhet", Svenska dagbladet, Schibsted 2021, (2021-11-28)

Hällgren, Anna-Maria, "Zorn: A Swedish Superstar", Nineteenth-Century Art Worldwide, Nineteenth-Century Art Worldwide (2021) 20:3

Hällgren, Anna-Maria, "Geologisk depression: konsten, rytmen, våldet", Magnus Linton (red.), Klimat och moral: Nio tankar om hettan (Stockholm: Natur och kultur 2021), s. 229-244

Callahan, Sara; Hällgren, Anna-Maria; Krispinsson, Charlotta, "A farewell to critique? Reconsidering critique as art historical method", Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History (Routledge 2020), 89:2, s. 61-65

Hällgren, Anna-Maria, "Det kännbara landskapet: om marken som gemenskap", Bebyggelsehistorisk tidskrift (Uppsala: Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift 2020:78), s. 8-23

Hällgren, Anna-Maria, "Genom konsten kan vi öva oss i att vila i ovissheten", Svenska Dagbladet (2020)

Hällgren, Anna-Maria, "Markens ärr blir också våra", Svenska Dagbladet (2020)

Hällgren, Anna-Maria, "Låt kärnkraften bli en hävstång för tanken", Svenska Dagbladet (2019)

Hällgren, Anna-Maria, "(Un)steady as a Rock: Believing, in Times of Make-believe", Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (2019:1)

Hällgren, Anna-Maria, "How to experience time anew", in Christian Alonso (ed.), Mutating Ecologies in Contemporary Art (Universitat de Barcleona 2019)

Hällgren, Anna-Maria, "Konsten att lyssna när skogen ropar", Konstperspektiv (2019:1)

Hällgren, Anna-Maria, "Ingen människa är en ö – så varför låtsas?," Svenska Dagbladet (2018)

Hällgren, Anna-Maria, book review: Erik Edoff, Storstadens dagbok: Boulevardsystemet och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm, Scandia (2017:2)

Hällgren, Anna-Maria, "Därför vill vi arbeta även om det inte behövs", Svenska Dagbladet (2017)

Hällgren, Anna-Maria, "Var och en sin egen sannings smed", Svenska Dagbladet (2016)

Hällgren, Anna-Maria, "Med för mycket socker i blodet?: Julius Kronberg och konsten att se på salongsmåleri", Anna Meister & Karin Sidén (red), Salongsmåleri?! (Stockholm 2016)

Hällgren, Anna-Maria, ”Outhärdlig skönhet i den nya tidsåldern”, Svenska Dagbladet, (2015)

Hällgren, Anna-Maria, Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur (Möklinta 2013). Gruesome and Dreadful Sights: Visual Pedagogy and Reform in Late Nineteenth Century Popular Culture (transl.)

Hällgren, Anna-Maria, "Att skapa ett rum utan plats: Tangokulturen i Istanbul", Dragomanen (2012:12)

Hällgren, Anna-Maria, ”Konsten att syna odödlighetens mediekultur i sömmarna”, Axel Englund & Anna Jörngården (red.), Okonstlad konst: Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik (Symposion: Stockholm 2011)

Hällgren, Anna-Maria, "Kalabalik, katastrof och återuppståndna döda: Att visualisera det omoderna", Valör (2008:1).

 

 

bottom of page